Zajęcia indywidualne

 

  • Zajęcia skierowane do uczniów wszystkich szkół, na każdym poziomie
  • indywidualne podejście na bieżąco dostosowywane do porzeb ucznia
  • liczba spotkań uzależniona od wymagań ucznia, po 50 min każde
  • możliwość przerabiania materiału szkolnego (nadrabianie zaległości)
  • w ramach zajęć uczeń otrzymuje wiele dodatkowych materiałów
  • regularnie zadawane prace domowe
  • przygotowanie do sprawdzianów, kartkówek w zakresie gramatyki, funkcji językowych, słownictwa, pisania, czytania, słuchania
  • gwarancja #turboefektywności

Potrzebujesz pomocy?